top of page

IRIRIRI (I rommet innenfor rommet innenfor rommet) 2018-24,

er en videreføring av Randi Liliequist sitt prosjekt fra 2017/18, som fikk navnet "Mitt sted i verden".           

Prosjektet er et samarbeid mellom Oplandia senter for samtidskunst i Lillehammer, billedkunstner Randi Liliequist og Lillehammer Læringssenter. Gjennom galleribesøk under de skiftende utstillingene ved kunstsenteret, deltar elevene aktivt i formidlingsopplegg, samtaler og verksteder innen forskjellige teknikker, der kunstopplevelsen er selve omdreiningspunktet. Programmet omfatter i tillegg atelierbesøk og møter med enkelte av kunstnerne bak utstillingene. Billedkunstner Randi Liliequist lager innholdet, har rollen som formidler og bruker sin kreative og involverende metodikk til å lede programmet. Formidlingen har improvisasjon som et sentralt element; elevenes respons i form av refleksjoner og kunstnerisk deltakelse i verkstedene er med på å forme innholdet i hvert enkelt møte. Formidlingen har en levende, eksperimentell og dialogbasert utforming. Denne måten å jobbe med kunstformidling tar inn over seg hvordan den verden vi lever i, og oss selv som individer, ikke er ensartet, men levende og i kontinuerlig endring. Og at vi derfor aldri er ferdig utlært. IRIRIR er en smeltedigel som danner grunnlaget for mangefasetterte språklige fellesskap hvor kunstutstillingene og kunstverkene er utgangspunkt for å bryte ned språkbarrierer, for å dele refleksjoner, erfaringer og historier.

Fra 2020 mottok prosjektet tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB.

Alle fotoene på denne siden er kun et lite utvalg av mangfoldige hendelser fra noen utstillinger

Utstiller Marit Roland 2018

Utstiller Sidsel Palmstrøm 2018

Utstiller Tore Reisch 2018

Utstiller Kari Mølstad 2019

Utstiller Aleksander Stav 2018

Utstiller Ingrunn O. Myrland 2020

Utstiller Wendimagegn Belete 2020

Utstiller Hovden & Bjørgan 2021

Utstiller Andreas Siqueland 2021

Utstiller Camilla Steinum 2021

Utstiller Herbert Eugen Wiegand 2022

Herbert Eugen Wiegand 2022

Utstiller Linda Morell 2022

Juleutstillingen /verksted 2022

Utstiller Egil Martin Kurdøl 2023

Ø.utstiller Thomas Østbye 2022

Utstiller Charlotte Rostad 2023

Utstiller Margareta Bergman 2022

Utstiller Shwan Dler Qaradaki 2023

Utstiller Lars Sandås 2023

Utstiller Egil Martin Kurdøl 2023

Utstiller Johannes Høie 2023

RANDI LILIEQUIST

bottom of page