I "Out of the box" kombinerte Randi Liliequist sine kunstneriske teknikker med en dialogisk fremgangsmåte fremarbeidet av Christiane Seehausen(Nansen Fredssenter). Dette var en verbal og praktisk-visuell workshop, der elevene ble utfordret omkring egne holdninger, verdier, usikkerhet, fordommer og manglende toleranse.

Workshopen foregikk på videregående skoler,læringssenter og i fengsel.

Foto: Randi Liliequist

"Innsikt ut, utsikt inn" Et lenger varende prosjekt for hele Vingar barneskole. Hver enkelt elev bidrog fra idé, gjennom utfoldelse i diverse visuelle teknikker, til en ferdig ny skolefane og klassetrinn bannere. Absolutt alle elevene hoppet for fanen. Summen av alle hoppene ble fanens hovedmotiv.

Foto: Randi Liliequist

Foto: Randi Liliequist

"Forventningsteppe" Var et lengre prosjekt med flere grupper fra Hammartun skole, på atelier besøk. Hver gruppe valgte sin egen type musikk og visualiserte den gjennom farger og rytmiske bevegelser. Det endelig resultatet av det mangfoldige prosjektet, ble et helhetlig sceneteppe, sydd/applikert sammen av elevenes stofftrykk arbeider

Foto Randi Liliequist

Foto: Randi Liliequist

"Fremmede møter, usikkert utfall"

Et kunstverkstedet inspirert av skipsforliset til Querini og hans rike Italienske sjømenn, som 

tilfeldigvis drev i land på karrige Røst på 1400 tallet. Her ble nøden til sjøfolkene møtt med 

gjestfrihet på tvers av kultur, trosretning, kjønn og samfunnsklasse.

I et par uker deltok elevene fra 1-10 på Røst skole gjennom rollespill, spontan historiefortelling,

frihåndstegning, maling og stofftrykk.

Foto: Randi Liliequist

"Gjennomblikk" var et stort prosjekt gjennomført med Hammartun barneskole.

På Randi Liliequist sitt atelier fikk elevene bli med i hele prosessen med å lage kunst til offentlige rom og dets brukere. De ble gjennom egen innsats, oppmerksomme på hvordan kunst får betydning for alle og blir en del av en større helhet i samfunnet.

De store arbeidene fra prosjektet, ble til slutt hengt opp i skolens vestibyle og på røntgenavdelingen ved Lillehammer sykehus.

Foto: Siv Helene Kolås

Foto: Siv Helene Kolås

RANDI LILIEQUIST

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Vimeo Icon

 © By Randi Liliequist created with Wix.com