"Mitt sted i verden"                -2-

«Hvert eneste menneske har en ukrenkelig verdi. Den enkelte bærer med seg ressurser og kvaliteter og en medfødt oppfinnsomhet og skaperevne.

Vi mennesker må blande oss. På den måten kan vi erfare at vi har et stort fellesskap, som kan deles».

Mitt sted i verden -2- , er et visuelt kunst- og samskapingsprosjekt, som ble gjennomført i Kunstbanken Hedmark kunstsenter-Hamar, høsten 2020, og gjentas i 2021. 

Randi Liliequist har laget og gjennomførte prosjektet sammen med over 130 barn, unge og voksne med ulik språklig og kulturell bakgrunn.

Mitt sted i verden handler om å visualisere sitt sted i verden ut fra idéen om et godt, fritt og trygt sted å være; et fantasisted, sitt drømmested eller et konkret sted.

Hver gruppe fikk en kunstformidlings opplevelse pluss tre verkstedsøkter i Kunstbanken.

Med og uten forkunnskaper uttrykte deltagerne  seg visuelt gjennom ulike teknikker som tegning, maling og stofftrykk. 

Deltagerne laget til slutt 11 store, fargerike trykk i samspill med Liliequist. De ferdige arbeidene ble vist fram i en utstilling i Kunstbanken i etterkant av verkstedperioden, med utstillingsåpning i januar 2021. Etter utstillingsperioden tilfalt arbeidene lærestedene.

"Mitt sted i verden" er gjennomført med støtte fra Hamar kommune og Innlandet fylkeskommunes folkehelseprogram Ung4Reg.

 

1..jpeg

Foto: Randi Liliequist

2..jpeg

Foto: Randi Liliequist

3..jpeg

Foto: Randi Liliequist

4..jpeg

Foto: Randi Liliequist

5..jpg

Foto: Frank Morgan Bakken

6,.jpeg

Foto: Randi Liliequist

7..jpeg

Foto: Randi Liliequist

8.jpeg

Foto: Randi Liliequist

10.jpeg

Foto: Randi Liliequist

IMG_3317-kopi.jpeg

Foto: Randi Liliequist

11..jpg

Foto: Tobias Nordvik

12.jpg

Foto: Tobias Nordvik

13.jpg

Foto: Tobias Nordvik

15.jpeg

Foto: Randi Liliequist

16.jpeg

Foto: Randi Liliequist

RANDI LILIEQUIST